Construction of roads and bridges

TEHNIC-ASIST builds a sustainable infrastructure

The TEHNIC-ASIST specialists make construction and modernization works of national and county roads, road bridges on county and national roads and maintenance in winter. Efficiency is assured by a 4-mobile asphalt plants with capacities between 85 and 240 t / h, two concrete plants with capacities between 45 and 80 m³ / h and a fleet of over 40 dumpers.

The company has developed in the last 5 years a portfolio of contracts estimated at 65 million, executing works within  projects with European financing (POR, EAFRD, SAPARD, SOP Transport, SOP ENV) or with the World Bank as well as with the budgets of local public authorities from Botosani, Cluj, Suceava, Satu Mare and Sibiu counties.

Long-term vision of built infrastructure needed for the development of economic and social activity guides our work strategy.

foto-027

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin P.O.R.

Modernizare drum judetean DJ 207N Botosani – Curtesti – Cristesti – DN 28B
Modernizare DJ 291 B Lozna – Dersca – Mihăileni, km 7+900 – 20+750 (11.05.2010 – 02.12.2011), jud. Botoşani;
Modernizare DJ 291 D Cristineşti – Suharău – Oroftiana, km 18+000 – 31+000, jud. Botoşani;
Modernizarea drumului judeţean DJ 109 L, pe o lungime totală de 28,4 km pe două tronsoane, Satu Mare – Negreşti Oaş – Turţ, jud. Satu Mare;
Modernizarea drumului de acces DJ194, pe o lungime totală de 10,4 km – Satu Mare – Moftinu Mare – Ghilvaci – Terebeşti, jud. Satu Mare;

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin S.A.P.A.R.D.

– Modernizare drumuri  comunale DC82 A, comuna Suharău,  jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri săteşti şi comunale DS257, DS130, DS28, DCL339, DC22, DCL436, DS109, DS147, DS174 şi DS177, Brăeşti – Poiana, în comuna Brăeşti, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri săteşti DS322, DS462, DS1099, Dumbrăviţa – Ibăneşti în comuna Ibăneşti, jud. Botoşani;
– Modernizarea drumurilor de interes local DS260, DS508, DS805 în comuna Suliţa, jud. Botoşani;
– Modernizare drum comunal DC8, comuna Gherţa Mică, jud. Satu Mare;

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin F.E.A.D.R.

– Modernizare drumuri comunale și sătești în comunele  Albeşti și Todireni, jud. Botoşani;
– Modernizare DC 71B (Vorniceni – Davidoaia, L=4,0km), DC 71C (Dealul Crucii – Davidoaia, L=2,5km) şi DS 9 (Vorniceni -Centru – Cimitir, L=0,55km), comuna Vorniceni, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri locale şi săteşti în comuna Vlăsineşti, jud. Botoşani;
– Modernizare drum comunal DC 62 km 1+700 – 5+300 km 6+600 – 8+100, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri comunale şi săteşti, localitatea Copălău, jud. Botoşani;
Modernizare drum comunal DC – Stăuceni – Siliştea, străzi şi uliţe, comuna Stăuceni, jud. Botoşani.

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin alte fonduri

– Refacere și modernizare drum comunal D72A Saucenița – Văculești, KM 0+000 – 5+400, Comuna Văculești, jud. Botoșani
– Lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011 – 2014) –  Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene (noiembrie 2010 – martie 2014) – Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Reabilitare drum judeţean DJ 245A Muntenii de Jos (DN24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea – Iana (DJ243), km 32+000 – 33+000, km 33+000 – 35+000, km 41+500-50+741 (12,241 km), jud. Vaslui;
– Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare, Lot II;
Restabilirea conexiunii rutiere DJ 196 Ömböly (HU)- Sanislău (RO), jud. Satu Mare;
Modernizare traseu regional Dorohoi – Racovăţ, tronsonul Cristineşti – Baranca – Fundu Herţii – Racovăţ, jud. Botoşani L=9,960 km (2013);
– Lucrări de reciclare insitu, etapa II, straturi rutiere, pe DN 19F, km 2+100 – 25+652, jud. Satu Mare – beneficiar CNANDR; (2013 – 2014)
– Reabilitare 39 artere de circulatie, sisteme de canalizare si alimentare cu apa in Muncipiul Medias, judetul Sibiu – finantare B.E.R.D.