Restabilirea conexiunii rutiere DJ 196 Ömböly (HU)- Sanislău (RO), jud. Satu Mare

Restabilirea conexiunii rutiere DJ 196 Ömböly (HU)- Sanislău (RO), jud. Satu Mare