Water supply and waste engineering

We build with responsibility for communities

The proficient work equipment and the competitive spirit motivate the company to address flexible working methods and urban hydro projects of great use to a civilized society.

Thus water supply networks, sewerage, water tanks and sewage treatment stations were made.

In recent years, TEHNIC- ASIST executed works estimated at 40 million within projects financed through EU structural instruments – SAPARD, FEADR şi POR, POS MEDIU, POS TRANSPORT.

foto-015

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin S.A.P.A.R.D.

– Alimentare cu apă comuna Valea Seacă, localităţile Valea Seacă şi Cucova, jud. Bacău (27.04.2007 – 12.12.2007);
– Alimentare cu apă localitatea Borşani, comuna Coţofăneşti, jud. Bacău (24.05.2007 – 09.05.2008);
– Alimentare cu apă a localităţilor Salcea, Plopeni şi Văratec, comuna Salcea, jud. Suceava (14.03.2005 – 09.12.2005).

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin F.E.A.D.R.

– Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Cerbu, comuna Copălău, jud. Botoşani (28.07.2009 – 05.11.2010);
– Canalizare şi epurare apă uzată menajeră în localităţile Stăuceni şi Siliştea, comuna Stăuceni, jud. Botoşani (03.08.2009 – 08.11.2010);
– Canalizare şi epurare ape uzate menajere în localităţile Cătămărăşti Deal, Ipoteşti, Cucorăni şi Cătămărăşti Vale, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani (12.08.2009 – 30.07.2010);
– Rețele de canalizare și stație de epurare în comunele Albești și Todireni, jud. Botoșani.

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin POS MEDIU

– Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud – beneficiar Apaserv S.A. Satu Mare (2014 – 2015);
– Reţele de canalizare şi staţii de epurare în localităţile Moara Nica şi Moara Carp, jud. Suceava (2013 – 2015);
– Canalizare şi staţii de epurare comuna Călăraşi, jud. Botoşani (2013 – 2015);
– Extindere reţele de apă şi canalizare în aglomerarea Flămînzi, jud. Botoşani – beneficiar Nova ApaServ S. A.;
Construirea staţiilor de transfer şi a platformelor pentru punctele de colectare a deşeurilor – beneficiar Consiliul Judeţean Botoşani (2012 – 2013).

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin alte fonduri

– Alimentare cu apă în localităţile Vorona şi Tudora, jud. Botoşani;
– Alimentare cu apă în comuna Suceviţa, jud. Suceava (2007 – 2015);
– Lucrări aferente realibitării stradale de furnizare apă şi infrastructură de canalizare – localităţile Mediaş şi Ighiş, jud. Sibiu (2013 – 2015).