Construcții drumuri și poduri

Tehnic-Asist construiește infrastructură durabilă

Specialiştii TEHNIC-ASIST realizează lucrări de construcţie şi modernizare a drumurilor judeţene şi naţionale, poduri rutiere pe drumuri comunale, judeţene şi naţionale precum şi lucrări de întreţinere pe timp de iarnă. Eficienţa este asigurată de un număr de 4 staţii de asfalt mobile cu capacităţi cuprinse între 85 şi 240 t/h, 2 staţii de betoane cu capacitati cuprinse între 45 și 80 mc/h de şi un parc de peste 40 autobasculante.

Compania a dezvoltat în ultimii 5 ani un portofoliu de contracte estimat la 65 milioane de euro, executând lucrări în cadrul proiectelor cu finanţare europeană (POR, FEADR, SAPARD, POS Transport, POS MEDIU) sau ale Băncii Mondiale, precum şi din bugete ale autorităţilor publice locale din judeţele Botoşani, Cluj, Suceava, Satu Mare și Sibiu.

Strategiile de lucru abordate sunt ghidate de o viziune pe termen lung în care infrastructura construită este indispensabilă dezvoltării activităţilor economice şi sociale.

foto-027

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin P.O.R.

Modernizare drum judetean DJ 207N Botosani – Curtesti – Cristesti – DN 28B
Modernizare DJ 291 B Lozna – Dersca – Mihăileni, km 7+900 – 20+750 (11.05.2010 – 02.12.2011), jud. Botoşani;
Modernizare DJ 291 D Cristineşti – Suharău – Oroftiana, km 18+000 – 31+000, jud. Botoşani;
Modernizarea drumului judeţean DJ 109 L, pe o lungime totală de 28,4 km pe două tronsoane, Satu Mare – Negreşti Oaş – Turţ, jud. Satu Mare;
Modernizarea drumului de acces DJ194, pe o lungime totală de 10,4 km – Satu Mare – Moftinu Mare – Ghilvaci – Terebeşti, jud. Satu Mare;

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin S.A.P.A.R.D.

– Modernizare drumuri  comunale DC82 A, comuna Suharău,  jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri săteşti şi comunale DS257, DS130, DS28, DCL339, DC22, DCL436, DS109, DS147, DS174 şi DS177, Brăeşti – Poiana, în comuna Brăeşti, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri săteşti DS322, DS462, DS1099, Dumbrăviţa – Ibăneşti în comuna Ibăneşti, jud. Botoşani;
– Modernizarea drumurilor de interes local DS260, DS508, DS805 în comuna Suliţa, jud. Botoşani;
– Modernizare drum comunal DC8, comuna Gherţa Mică, jud. Satu Mare;

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin F.E.A.D.R.

– Modernizare drumuri comunale și sătești în comunele  Albeşti și Todireni, jud. Botoşani;
– Modernizare DC 71B (Vorniceni – Davidoaia, L=4,0km), DC 71C (Dealul Crucii – Davidoaia, L=2,5km) şi DS 9 (Vorniceni -Centru – Cimitir, L=0,55km), comuna Vorniceni, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri locale şi săteşti în comuna Vlăsineşti, jud. Botoşani;
– Modernizare drum comunal DC 62 km 1+700 – 5+300 km 6+600 – 8+100, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani;
– Modernizare drumuri comunale şi săteşti, localitatea Copălău, jud. Botoşani;
Modernizare drum comunal DC – Stăuceni – Siliştea, străzi şi uliţe, comuna Stăuceni, jud. Botoşani.

LUCRĂRI DE DRUMURI  finanțate prin alte fonduri

– Refacere și modernizare drum comunal D72A Saucenița – Văculești, KM 0+000 – 5+400, Comuna Văculești, jud. Botoșani
– Lucrări de întreţinere curentă pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011 – 2014) –  Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene (noiembrie 2010 – martie 2014) – Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Reabilitare drum judeţean DJ 245A Muntenii de Jos (DN24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea – Iana (DJ243), km 32+000 – 33+000, km 33+000 – 35+000, km 41+500-50+741 (12,241 km), jud. Vaslui;
– Lucrări de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare, Lot II;
Restabilirea conexiunii rutiere DJ 196 Ömböly (HU)- Sanislău (RO), jud. Satu Mare;
Modernizare traseu regional Dorohoi – Racovăţ, tronsonul Cristineşti – Baranca – Fundu Herţii – Racovăţ, jud. Botoşani L=9,960 km (2013);
– Lucrări de reciclare insitu, etapa II, straturi rutiere, pe DN 19F, km 2+100 – 25+652, jud. Satu Mare – beneficiar CNANDR; (2013 – 2014)
– Reabilitare 39 artere de circulatie, sisteme de canalizare si alimentare cu apa in Muncipiul Medias, judetul Sibiu – finantare B.E.R.D.