Lucrări hidroedilitare

Construim cu responsabilitate pentru comunități

Echipamentele de lucru performante şi spiritul concurenţial motivează compania să abordeze metode de lucru flexibile şi proiecte hidroedilitare de mare utilitate unei societăţii civilizate.

Astfel, se realizează reţele de alimentare cu apă, lucrări de canalizare, rezervoare de apă şi staţii de epurare a apelor uzate.

În ultimii ani, TEHNIC-ASIST a executat lucrări hidroedilitare estimate la 40 milioane de euro în cadrul proiectelor finanţate prin intermediul instrumentelor structurale – SAPARD, FEADR şi POR, POS MEDIU, POS TRANSPORT.

foto-015

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin S.A.P.A.R.D.

– Alimentare cu apă comuna Valea Seacă, localităţile Valea Seacă şi Cucova, jud. Bacău (27.04.2007 – 12.12.2007);
– Alimentare cu apă localitatea Borşani, comuna Coţofăneşti, jud. Bacău (24.05.2007 – 09.05.2008);
– Alimentare cu apă a localităţilor Salcea, Plopeni şi Văratec, comuna Salcea, jud. Suceava (14.03.2005 – 09.12.2005).

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin F.E.A.D.R.

– Canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Cerbu, comuna Copălău, jud. Botoşani (28.07.2009 – 05.11.2010);
– Canalizare şi epurare apă uzată menajeră în localităţile Stăuceni şi Siliştea, comuna Stăuceni, jud. Botoşani (03.08.2009 – 08.11.2010);
– Canalizare şi epurare ape uzate menajere în localităţile Cătămărăşti Deal, Ipoteşti, Cucorăni şi Cătămărăşti Vale, comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani (12.08.2009 – 30.07.2010);
– Rețele de canalizare și stație de epurare în comunele Albești și Todireni, jud. Botoșani.

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin POS MEDIU

– Lucrări de construcţii reţele de canalizare şi staţii de pompare a apei uzate în localităţile Odoreu, Păuleşti şi Ambud – beneficiar Apaserv S.A. Satu Mare (2014 – 2015);
– Reţele de canalizare şi staţii de epurare în localităţile Moara Nica şi Moara Carp, jud. Suceava (2013 – 2015);
– Canalizare şi staţii de epurare comuna Călăraşi, jud. Botoşani (2013 – 2015);
– Extindere reţele de apă şi canalizare în aglomerarea Flămînzi, jud. Botoşani – beneficiar Nova ApaServ S. A.;
Construirea staţiilor de transfer şi a platformelor pentru punctele de colectare a deşeurilor – beneficiar Consiliul Judeţean Botoşani (2012 – 2013).

LUCRĂRI HIDROEDILITARE finanțate prin alte fonduri

– Alimentare cu apă în localităţile Vorona şi Tudora, jud. Botoşani;
– Alimentare cu apă în comuna Suceviţa, jud. Suceava (2007 – 2015);
– Lucrări aferente realibitării stradale de furnizare apă şi infrastructură de canalizare – localităţile Mediaş şi Ighiş, jud. Sibiu (2013 – 2015).