Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava

aeroport TASModernizare suprafaţă de mişcare şi balizaj, turn de control şi amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigaţie tip ILS. 

Proiectul contractat are o valoare de 130.125.010 lei, finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial „Transport”, Axa Prioritară 2.

Proiectul este desfășurat în perioada august 2013 – octombrie 2015.

În cadrul proiectului se realizează următoarele:

  1. Modernizare suprafaţă de mişcare aeroport
  • mărirea pistei de decolare/aterizare de la 1800 m cu o lăţime de 30 m la o lungime de 2460 m şi o lăţime de 45 m cu acostamente de 2×7,5 m, portanţa la 70/F/D/W/T;
  • modernizarea căilor de rulare, care vor avea lungimea de 120 m şi lăţimea de 25 m + acostamente, modificarea portanţei la 70/F/D/W/T;
  • modernizarea platformei de îmbarcare, care va avea lungimea de 290 m, lăţimea de 75 m şi portanţa de 65/R/D/W/T;
  1. Modernizare balizaj

La sfârşitul lucrărilor de modernizare, Aeroportul va dispune de un sistem de balizaj modern de categoria II, format din:

  • sistem balizaj luminos de apropiere de categoria II pe direcţia 34 cu lungimea de 900 m
  • sistem balizaj luminos de apropiere, simplificat, categoria I, pe direcţia 16 – cu lungimea de 420 m
  1. Construirea unui turn de control, cu o înălţime de 19,15 m şi o suprafaţă de 629,80 m2, cu următoarea structură: Subsol, Parter, 4 etaje
  1. Amenajarea terenului în vederea amplasării sistemului de navigaţie aeriană de tip ILS
  1. Construcţie uzină electrică, regim de înălţime P.

1. Modernizare suprafaţă de mişcare aeroport

2. Modernizare balizaj

3. Construirea unui turn de control

4. Construcţie uzină electrică